Wat zijn fiscaalzegels?

Een belastingzegel (fiscale zegel) kan voor verschillende, maar min of meer verwante, doeleinden worden gebruikt, namelijk:

  • als zegel ter voldoening (of als teken van voldaan hebben) van opgelegde algemene of specifieke belastingen zonder directe tegenprestatie (voorbeelden : tabakszegel, kwitantiezegel, effectenzegel)
  • als zegel ter voldoening (of als teken van voldaan hebben) van rechten en heffingen voor een aanwijsbare tegenprestatie (voorbeelden : vis- en jachtaktezegels, paspoortzegel, luistervergunningzegel)
  • als bewijs van betaling (voorbeeld : spaarzegel),
hetgeen een ruime definitie is van het begrip belastingzegel. Zelfs een postzegel zou hieronder kunnen vallen, zij het dat het begrip 'postzegel' nauw verbonden is met postverkeer en sinds zijn introductie in 1840 een geheel andere ontwikkeling heeft doorgemaakt dan fiscale zegels.

Belastingzegels worden gewoonlijk uitgegeven en afgegeven door overheidsorganen, zoals federale en landsregeringen, provinciale en stadsbesturen en soms door daartoe aangewezen (semi-) overheidsorganen.