Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels: Inspectie Invoerrechten & Accijnzen 1927 – 1957 (17 april)

Nederland

(Uit de “Catalogus Nederlandse Fiscaalzegels”) Er is niet zoveel bekend over deze zegels van de Inspectie Invoerrechten & Accijnzen. Tot nu toe zijn alleen de plaatsen Lobith en Rotterdam bekend op zegel zoals onderstaand voorbeeld van Lobith laat zien. Misschien werden deze alleen op vracht over water gebruikt.

Scan van een fotokopie met 50c zegel van Lobith uit 1936.

Soortgelijke zegels hebben van Rotterdam dan ook bestaan. Na de oorlog is men blijkbaar overgegaan tot een type zonder waarde-aanduiding.

Technische gegevens
Kleur: groen
Perforatie: Lijnperforatie 11½
Druk: Lithografisch/offset

De zegels werden op de inspectie gebruikt ter legalisering van stukken en afgestempeld met een stempel “BETAALD EEN GULDEN”. Zo luidt althans ook een brief aan Prof. Dr. Van der Poel van 27 april 1957! De zegel boven komt van een document uit 1950 en is echter afgestempeld met een stempel “BETAALD VIJFTIG CENT”. De verhoging is dan hoogstens 5 jaar van kracht geweest.
Op de kopie van het vel van het belastingmuseum zijn de zelfde transfer verschillen zichtbaar. Waarschijnlijk zijn alle zegels van de zelfde steen gedrukt. De 12 transfertypen van Rotterdam zijn als hieronder.

Een compleet vel bestaat uit 36 zegels (6 x 6). Het vel is opgebouwd uit 12 tranfertypen in twee vertikale rijen van 6. Dit blok van 12 zegels wordt 3 maal in het vel herhaald.

Velopmaak

Omschrijving van de transfertypen:

 1. Punt rechts van de N van Inspectie en vlek in de N.
 2. Kaderlijn rechts van ”TEN” 2 x gebroken en laat een punt staan.
 3. Inkeping in de schuine kaderlijn boven INSPECTIE rechts van de E.
 4. Streepje links in het kader rond EN.
 5. Schuin streepje in kaderlijn boven T van inspectie.
 6. Punt na de N van accijnzen.
 7. Witte vlek aan de witte ornament lijn links boven.
 8. Punt in A en punt in M van Rotterdam.
 9. Stip aan buitenzijde van ornament kaderlijn 2e van rechtsboven.
 10. Uitstulping aan 3e blokje van rechts boven en stip boven 2e blokje.
 11. Breuk in horizontale lijn links van de E van accijnzen.
 12. Streepje in witte lijn boven de I van invoerrechten.

Tenslotte een voorbeeld gebruikt op document.

Lading Turkse gepelde hazelnoten gelost te Rotterdam op 15 februari 1950. Naast de Inspectiezegel met handstempel “BETAALD VIJFIG CENT” en Turkse plakzegel van 5 Lira tevens 2x 50c ter legalisatie doorBuitenlandse Zaken. Laatste 2 toegevoegd op 24 maart 1950. tevens f 1,- leges van het Ministerie van Financien op dezelfde datum.

Tagged

Geef een reactie