De goederengeld zegels van Nederlands-Indië

Buitenland

Deze zegels werden geïntroduceerd in Staatblad van Nederlands Indië 1927 No. 201 en werden in gebruik genomen op 1 januari 1928. Hoe lang ze gebruikt zijn is niet bekend, maar in afbeelding 6 zien we een afstempeling uit 1938. 

De volgende zegelwaarden zijn gevonden: (afbeelding 1. )

Afbeelding 1: zegelwaarden van de serie

De zegels waren bedoeld als een vergoeding voor het gebruik van haveninrichtingen. De zegels werden niet in alle havens gebruikt. In het regelement staan 42 havens vermeld (afbeelding 2) waar het goederengeld geheven moest worden.

Afbeelding 2: opsomming van havens waar goederengeld wordt geheven.

Goederengeld was verschuldigd wanneer goederen (incl. dieren) door een schip in het betrokken havengebied werden aangevoerd of afgevoerd. Het verschuldigde bedrag werd berekend door de ambtenaren aan de hand van een ingediende aangifte, en gebaseerd op de die dag geldende tarieven. Het verschuldigde bedrag werd in 5 cent of meervouden daarvan naar boven afgerond. Het moest gelijktijdig met het verschuldigde statistiekrecht worden voldaan.

Maatstaf: geheven naar het bruto gewicht (incl. emballage) van de goederen in 1 aangifte begrepen en naar hetzelfde tarief aangeslagen. Per ton (1000 kg) of tienden daarvan. Tarievenlijst:

Afbeelding 3 en 4: tarieven per haven per bruto gewichtston.

Het maximum tarief was f 1.25 per ton maar dat is vrijwel nooit toegepast, het hoogste tarief dat vermeld is in de tarievenlijst is f 1. (zie afbeelding 3 en 4.)

De Goederengeld regeling is niet van toepassing:

  • in vrijhavens zoals Sabang en Riouw.
  • in door particulieren aangelegde havens zoals Balikpapan, Aroe-baai, Tandjoengpandan enz.
  • in havens waar de inkomsten hoger zijn dan de uitgaven, zoals Palembang en Bandjermasin
  • voor goederen die bestemd zijn om aan boord van het schip gebruikt te worden.
  • wanneer in de haven van uitvoer de goederen niet aan statistiek recht onderworpen zijn.

Ontheffing van betaling of vermindering van tarief kon worden verstrekt voor een bepaalde tijdsperiode van een of meerdere goederen indien dat in het belang van de haven geacht werd te zijn.

Er bestaan kleurverschillen (zie afbeelding 5):

Afbeelding 5: voorbeelden van kleurverschillen in de zegels

Tenslotte zijn er ook zegels gevonden met een afstempeling (statistiek) (zie afbeelding 6):

Afbeelding 6: voorbeelden met stempels “STATISTIEKRECHT”

Indien een van de lezers meer informatie heeft over deze zegels, zou ik het op prijs stellen als U contact met mij zou willen op nemen bij voorbaat dank.

Tagged

Geef een reactie