zondag, augustus 19, 2018

Nederlandse fiscaalzegels

Unieke Nederlandse spoorwegzegel ontdekt

Het jaar 2011 is voor mij spectaculair begonnen met de vondst van een zeer zeldzame spoorwegzegel. Het gaat om de 2½ Gld. van serie 2 (rood) Nederl. Staatsspoorwegen (Nr. 34 Spoor & Post). De uitgifte was bekend maar er is nog nooit een exemplaar gemeld. Zelfs het Spoorwegmuseum heeft de zegel niet. 

Uit de geschiedenis van de Nederlandse tabaksaccijnszegel (II)

[Dit artikel is in twee delen gepubliceerd. Dit is deel 2 van 2.] Betaling geschiedde door de Duitse autoriteit met 3% rabat. Men volstond met eenvoudige verpakkingen voorzien van een door de fabrikant zelf gemaakt strookje waarop stond dat de tabak bestemd was voor de Deutsche Wehrmacht. Vanaf 1 februari 1943 bepaalde de bezettingsautoriteit dat de […]

Buitenlandse fiscaalzegels

De belastingzegels van Kaap de Goede Hoop (II)

(Dit artikel is in drie delen op de NVFF website geplaatst. Dit is deel II.) Voor gebruik in Griqualand is het aantal verschillende waarden en tandingen toegenomen. De kleur rood en zwart komen ook hier voor, zij het in meer c.q. andere lettertypen. Toch ga ik er vanuit dat deze serie met die van 1865 […]

Belastingzegels van Israël

De zegels in kwestie zijn nogal schaars en nauwelijks te vinden. Terwijl deze in 1948 en later zijn uitgegeven, “a new kid on the block”. Deze relatief jonge snotneus heeft al heel wat reuring teweeg gebracht, toen deze na de Zesdaagse Oorlog (1967) in de bezette gebieden werd ingezet. 

De Aangifte

De Aangifte (CS36)

Aan nieuwe vondsten voor dit nummer geen gebrek! Omdat ik zelf niet de hele wereld verzamel kan het voorkomen dat bepaalde gebieden vaker voorkomen. Ik vraag de lezers hierop zelf met ongewone zaken te komen. Deze kunnen weer leiden tot betere catalogi. 

Overige zegels

Zegeltjes plakken voor het Natuurfonds

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, kortweg: Vereniging Natuurmonumenten of Natuurmonumenten, is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie, werd op 22 april 1905 te Amsterdam opgericht. Aanleiding tot de oprichting was het voorstel van B&W van Amsterdam, in november 1904, om de ‘waardeloze, onvruchtbare’ plassen van het Naardermeer met stadsafval te dempen en zo het afvalprobleem […]

Sigarettenbelasting in Nederland en op de Canarische eilanden

In juni 2012 verschenen op de pakjes van mijn sigarettenmerk sluitzegels dan wel banderolles in een nieuwe kleur en dito opmaak. 

Vertalen

Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Dutch Dutch English English French French German German Spanish Spanish

Tags

Archief