donderdag, september 20, 2018

Nederlandse fiscaalzegels

Zegels op het persoonsbewijs 1941 – 1945 (I)

Het persoonsbewijs (PB) was een identiteitsbewijs, in Nederland uitgereikt vanaf 1941 tot in 1945. Tevens was het een bewijs van opneming in het bevolkingsregister. Een ieder ouder dan 15 jaar moest in bezet Nederland een PB bij zich dragen. Op dit PB zijn verschillende fiscale en niet-fiscale zegels toegepast. Hieronder een overzicht van de verschillende […]

Unieke Nederlandse spoorwegzegel ontdekt

Het jaar 2011 is voor mij spectaculair begonnen met de vondst van een zeer zeldzame spoorwegzegel. Het gaat om de 2½ Gld. van serie 2 (rood) Nederl. Staatsspoorwegen (Nr. 34 Spoor & Post). De uitgifte was bekend maar er is nog nooit een exemplaar gemeld. Zelfs het Spoorwegmuseum heeft de zegel niet. 

Buitenlandse fiscaalzegels

“Consular Services” en “Passport Fees” van Jordanië

In het laatste nummer van ‘T Cleyn Segel’ van December 2015 bespreekt Wim Jansse op pagina 15 een fiscale zegel van Jordanië die was geïllustreerd in het September 2015 nummer van The Revenue Journal, XXVL, Nummer 2. Hij gaf aan dat de tekst op deze zegel er ander uit ziet dan de door mij en […]

Een nieuwe Euro, een nieuwe belastingzegel? (9)

Ook met de winter (van 2004) op komst volop nieuwe vondsten. Op Ebay werden door “fotios96” nieuwe Eurowaarden aangeboden van Griekenland. De pensioen- en advokaatzegels worden blijkbaar steeds toegankelijker. De afbeeldingen tonen vele waarden van verschillende series. Een groep van 34 met o.a. deze zegels werd voor $ 177,50 verkocht. Een andere set met pensioenzegels […]

De Aangifte

De Aangifte (CS81)

Hoewel er genoeg langs kwam afgelopen zomer, blijft het toch voor mij de vraag wat er nu eens uit te nemen en te tonen. De Olympische Spelen gaan beginnen in Brazilië en waarom zouden we niet beginnen alvast wat sfeer op te snuiven met deze provinciale snuiftabakbelastingzegels uit Brazilië uit resp. 1884 en n1889 voor […]

Overige zegels

Nederlandse Stofzuigerdistributie Maatschappij

Soms kom je een betaalzegel tegen waar niemand je verder iets over kan vertellen. Nederlandsche Stofzuigerdistributie Maatschappij, waarde f 2,50 en een datumstempel 22 (onleesbaar) 1935. Bij het Ministerie van Justitie is in het Centraal Archief Vennootschappen (NV-dossiers) onder inventaris nr. 46609 het dossier van de “NEDERLANDSE STOFZUIGER DISTRIBUTIE MAATSCHAPPIJ” opgenomen. Helaas niet toegankelijk voor […]

Zegeltjes plakken voor het Natuurfonds

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, kortweg: Vereniging Natuurmonumenten of Natuurmonumenten, is een Nederlandse natuurbeschermingsorganisatie, werd op 22 april 1905 te Amsterdam opgericht. Aanleiding tot de oprichting was het voorstel van B&W van Amsterdam, in november 1904, om de ‘waardeloze, onvruchtbare’ plassen van het Naardermeer met stadsafval te dempen en zo het afvalprobleem […]

Vertalen

Chinese (Simplified) Chinese (Simplified) Dutch Dutch English English French French German German Spanish Spanish

Tags

Archief