Wie is de NVFF?

De Nederlandse Vereniging voor Fiscale Filatelie is opgericht op 12 Maart 1994 en heeft als doelstelling het bevorderen van de belangstelling voor en het verzamelen van fiscale zegels en/of documenten met fiscale achtergrond. De vereniging tracht dit doel te bereiken door middel van ledenbijeenkomsten, het doen verschijnen van publicaties (waaronder een periodiek), presentaties op beurzen of tentoonstellingen.

Fiscale filatelie is een tak van de filatelie, die zich bezig houdt met het verzamelen en de studie van belastingzegels en voor vergelijkbare doeleinden bestemde zegels, alsmede het verzamelen en de studie van fiscaal en ander gezegeld papier.